Centrum Kultury Victoria

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Strona główna

Strona Główna

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.


Centrum Kultury Victoria w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3
tel. 32 444-28-12
NIP: 6312701230, REGON: 520574840

Uchwała LIV/1141/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia dnia 22-02-2024 r. (LINK>>>)

w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Uchwała XLVI/959/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 20-04-2023 (LINK>>>)

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Uchwała XXVII/560/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 17-06-2021
w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (LINK>>>)

Uchwała XXVII/561/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 17-06-2021
w sprawie: w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (LINK>>>)


Redaktor BIP:
Katarzyna Foit
       tel. 32 444-28-12; email: sekretariat@ckv.gliwice.eu

Instrukcja obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

  Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Kultury Victoria
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Ciepliński
Data wytworzenia informacji2021-11-29 13:33:13
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Foit
Data udostępnienia informacji w BIP2021-11-29 13:33:13
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-22 13:07:15
2Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-22 13:07:34
3Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-22 13:07:35
4Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:33:45
5Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:34:48
6Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:35:13
7Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:35:39
8Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:37:11
9Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:37:42
10Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:38:14
11Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:38:42
12Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:44:21
13Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 09:44:30
14Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 10:32:04
15Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 10:34:47
16Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 10:37:08
17Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-23 10:37:53
18Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2021-12-29 10:00:38
19Wprowadzenie danych podstawowychKatarzyna Malczyk2023-01-19 09:43:32
20Wprowadzenie danych podstawowychPaweł Ciepliński2023-01-19 14:26:44
21Wprowadzenie danych podstawowychKatarzyna Malczyk2023-06-15 11:25:00
22Wprowadzenie danych podstawowychKatarzyna Foit2023-07-05 15:46:14
23Wprowadzenie danych podstawowychKatarzyna Foit2024-02-28 15:31:24
24Wprowadzenie danych podstawowychKatarzyna Foit2024-02-28 15:31:31
25Wprowadzenie danych podstawowychKatarzyna Foit2024-02-28 15:32:59
26Wprowadzenie danych podstawowychKatarzyna Foit2024-02-28 15:34:31
27Wprowadzenie danych podstawowychKatarzyna Foit2024-02-28 15:35:25