Centrum Kultury Victoria

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji i organizacji wydarzeń

Specjalista zatrudniony będzie na wieloosobowym stanowisku ds. promocji i organizacji wydarzeń, które zajmuje się realizacją zadań w zakresie promocji i marketingu CK Victoria, realizacji imprez i projektów kulturalnych, dystrybucji informacji na temat działalności CK Victoria i pozostałych wydarzeń oraz współpracą przy wydarzeniach realizowanych w Mieście Gliwice przez innych organizatorów.

Do zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:
a)    przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przeglądów, festiwali, kursów, konkursów, widowisk, sympozjów, konferencji, sesji i seminariów oraz innych działań wynikających z działalności statutowej CK Victoria,
b)    koordynacja długookresowej współpracy instytucjonalnej z podmiotami zewnętrznymi   w zakresie organizacji wydarzeń, ich finansowania i rozliczania,
c)    działania w zakresie public relations i marketingu
d)    redagowanie i obsługa serwisów internetowych instytucji, social media i kanałów streamingowych
e)    tworzenie ciekawych i angażujących treści (teksty, grafiki) promujących działalność instytucji przeznaczonych do publikacji
f)    tworzenie i regularna wysyłka newslettera
g)    tworzenie dokumentacji fotograficzno - filmowej z wydarzeń
h)    przygotowywanie dokumentacji i umów związanych z prowadzonymi działaniami
i)    pozyskiwanie partnerów i sponsorów do współpracy przy realizowanych wydarzeniach
j)    bieżąca obsługa wydarzeń
k)    bieżącą współpraca z pozostałymi Działami instytucji;
l)    dbanie o wizerunek CK Victoria oraz Miasta Gliwice

Pożądane cechy kandydatów:

•    odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonywanie spraw wykazanych w zakresie czynności
•    elastyczność, otwartość na zmiany
•    umiejętność pracy pod presją czasu
•    odporność na stres
•    odpowiedzialność za realizowane projekty
•    dyspozycyjność
•    kreatywność
•    komunikatywność
•    umiejętność w pracy w zespole
•    doskonała organizacja pracy

Wymagania niezbędne:
•    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku
•    kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na ww. stanowisku: wykształcenie kierunkowe uzyskane na studiach licencjackich/magisterskich/podyplomowych tj. dziennikarstwo/marketing/reklama/kulturoznawstwo (mile widziani studenci ostatnich lat studiów kierunkowych)
•    nienaganna polszczyzna i łatwość w budowaniu komunikatów, tzw. „lekkie pióro”
•    wiedza z zakresu kultury, rozrywki i promocji
•    gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy w tym w godzinach popołudniowych oraz w weekendy
•    wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność
•    umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

Umiejętności:
•    wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji
•    umiejętność sprawnej obsługi programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów, prezentacje), systemów CMS (np. Wordpress), aplikacji multimedialnych do tworzenia treści reklamowych i promocyjnych (np. Canva)
•    znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
•    pozytywna energia i chęć do działania

Mile widziane dodatkowo:
•    biegła obsługa social media,
•    doświadczenie w zakresie promocji i marketingu
•    wiedza z zakresu branży medialnej w sferze kultury i rozrywki,
•    doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i pracy w instytucjach kultury
•    znajomość programów graficznych, takich jak Adobe Photoshop oraz programów do obróbki filmowej
•    umiejętność wykonywania zdjęć i filmów promocyjnych
•    znajomość trendów w komunikacji kultury
•    znajomość zasad i przepisów prawa dotyczących organizacji wydarzeń (w tym również imprez masowych)
•    praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów związanych z organizacją wydarzeń
•    ukończone szkolenia/kursy w zakresie organizacji i produkcji wydarzeń

zatrudnienie możliwe już od 1 marca 2023 r.
OFERUJEMY

•    umowę o pracę na cały etat (możliwy okres próbny)
•    pracę w państwowej, nowoczesnej instytucji kultury
•    przyjazną i twórczą atmosferę pracy
•    stabilne zarobki w samorządowej instytucji kultury oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
•    wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3600,00 – 4700,00 brutto zależne od doświadczenia kandydata
•    system premiowy

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów:
•    Etap I: weryfikacja ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych,
•    Etap II (z wybranymi kandydatami): rozmowa kwalifikacyjna
•    Etap III (z wybranymi kandydatami): praktyczny test umiejętności i kompetencji, który obejmuje wybrane zagadnienia związane ze stanowiskiem pracy

Jak aplikować?
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
- CV i listu motywacyjnego,
- podpisanej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych (skan), dostępnej pod adresem: https://tinyurl.com/2p8zf9xv na adres sekretariat@ckv.gliwice.eu  do 15 lutego 2023 r.
Oferty można także składać osobiście w sekretariacie CK Victoria, ul. Aleja Przyjaźni 18, Gliwice.
- dodatkowo mile widziane: krótki opis najlepszych koordynowanych wydarzeń/projektów kulturalnych i akcji promocyjnych

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Zastrzegamy sobie możliwość pozostawienia konkursu bez wyłonienia osoby do zatrudnienia.